D : DJ RAP : Unsorted

Текст песни Fuck With Your Head

I wanna get inside
I, i, i, I wanna get inside
I wanna get inside your head
Just fuck with your brain
Just fuck with your brain
Just fuck with your head

Just fuck with your brain
Just fuck with your head

Just fuck with your brain
Just fuck with your head
Fuck... with your brain
I wanna get inside x3
I wanna get inside your head
I wanna get inside x3
I wanna get inside your head
Just just fuck

Другие тексты песен DJ RAP